Bạn đăng có nhu cầu tìm hiểu về các mẫu vật liệu sử dụng trong làm nội thất xin vui lòng bấm vào xem trong các phần sau. Đây là catalogo trực tuyến của chúng tôi.

I. VẬT LIỆU ACRYLIC BÓNG GƯƠNG

https://1drv.ms/b/s!Atxoz1kxYIvFgskNBfPtBrZb36O1Hw?e=GDftJA

II. VẬT LIỆU LAMINATE


https://1drv.ms/b/s!Atxoz1kxYIvFgskPsutYrwo1UDz21Q

III. VẬT LIỆU MELAMINE

https://1drv.ms/b/s!Atxoz1kxYIvFgskQrl1phyEEgWjUPA?e=iiXcwM

IV. VẬT LIỆU VENEER

https://1drv.ms/b/s!Atxoz1kxYIvFgskOCeCqIr4gY76EDw

V. VẬT LIỆU ARYLUX

https://1drv.ms/b/s!Atxoz1kxYIvFgskLJxSa5aS-DE-RRA?e=DTz3MA

VI. PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGODL

https://1drv.ms/b/s!Atxoz1kxYIvFgskM7ckt47tGfOQXnw?e=rbCgWB